woensdag 10 februari 2010

Jaarvergadering op 17 februari

Geachte tennisvrienden!

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden op woensdag 17 februari 2010
Aanvang: 20:15 uur,
Locatie: TenVoetenUit, Zoeterwoude

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 11 maart 2009 (in HTCZ Clubblad 2009)
3. Ingekomen stukken
4. Verslag penningmeester over het jaar 2009 en begroting 2010
5. Verslag wedstrijdleiding over het jaar 2009
6. Verslag Kascommissie 2009 en verkiezing kascommissie 2010
7. Bestuurssamenstelling 2010
8. Buitenleden
9. Vaststellen contributie 2010 en introducétarieven 2010
10. Tennislessen (lesgeld)
11. Toernooien en evenementen 2010
12. Rondvraag
13. Sluiting

Geen opmerkingen:

Een reactie posten