donderdag 1 januari 2009

Afhangen en Speelplan

AFHANGEN:
Bij aankomst dient iedere speler-/ster zijn/haar geldige clubpas op het afhangbord in de hal naast de te spelen tijdsperiode te plaatsen.
Afhangen met een pasje van een ander is niet toegestaan.

Indien de banen bezet zijn, kan voor de eerste vrijkomende tijdsperiode afgehangen worden. Men dient dan wel aanwezig te zijn. Duur tijdsperiode = 1 uur.
Opnieuw afhangen is slechts mogelijk na het verstrijken van de geboekte tijdsperiode.

N.B. I:

Indien men vroeger aanwezig is dan de af te hangen tijdsperiode ingaat, en de banen niet bezet zijn, mag men op zijn vroegst 15 minuten voor aanvang van deze tijdsperiode de baan betreden.
Wil men toch eerder spelen, dan moet men het pasje naast de dan lopende tijdsperiode plaatsen en vervalt een eventuele reservering voor de volgende tijdsperiode.
Indien er anderen staan te wachten mag men niet alleen een baan bezetten en is 5 minuten na aanvang van de afgehangen periode de partner nog niet aanwezig dan dient men de baan weer vrij te geven. D.w.z. men schuift door naar de eerste vrije tijdsperiode.

N.B. II:
Op baan I en III kan op de halve uren worden afgehangen en baan II en IV op de hele uren. Bijv.:

Baan I of III afhangen vanaf 16:15 uur => pasje hangen op 16:30 uur => einde speeltijd om 17:30 uur (of later, als je niet bent afgehangen).
Hang je voor 16:15 je pasje af, dan doe je dit op 15:30 uur (met het risico dat je om 16:30
uur wordt afgehangen).
Voor baan II en IV geldt hetzelfde, maar dan op de hele uren.

Is de afgehangen tijdsperiode verstreken en wil men doorspelen (er zijn geen wachtenden) dan dient men de pasjes te allen tijde te verplaatsen naar de volgende tijdsperiode.
Laat men dit achterwege dan vervalt het recht van spelen.
Afhangen is een verplichte handeling, indien er door een speler/-ster niet wordt afgehangen, dan worden er bij herhaling maatregelen genomen.

ASPIRANTLEDEN (12 T/M 14 JAAR).
Aspirant-leden hebben dezelfde rechten als junioren, met dien verstande dat zij de baan nooit zonder begeleider (junior- of seniorlid) mogen betreden.
N.B.:
Ten aanzien van junior- en aspirant-leden blijven de ouders volledig verantwoordelijk. Het bestuur
behoudt zich het recht voor in te grijpen indien bovengenoemde regeling in de praktijk niet zou voldoen.

INTRODUCE(E)S
Men dient de eigen naam en lidnummer, die op de tennispas vermeld staat, voor aanvang van het spelen te noteren in het zich in het clubgebouw bevindende introducé-boek. Het invullen is verplicht!
Eenmaal per seizoen ontvangen degene die iemand geïntroduceerd hebben een afrekening.
Kosten per introducé zijn € 2,50 per keer.
Bij het niet vooraf invullen van het introducé-boek, zal bij constatering door het bestuur een extra bedrag van € 2,50 per introducé in rekening gebracht worden.

Aspirant-leden mogen niet introduceren. Kinderen onder de 12 jaar mogen niet worden geïntroduceerd.

Introducé(e)s van senioren en junioren mogen - bij drukke bezetting - maximaal 1 uur per dag spelen. Slechts indien er banen vrij zijn mogen zij langer spelen, waarbij zij echter bij de komst van leden onmiddellijk de baan moeten verlaten.
Op werkdagen (ma. t/m vr.) kan er niet gespeeld worden door introducé(e)s vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur.

TENNISLESSEN
Afhankelijk van het definitieve aantal kandidaten, zal baan 2 gedurende de maanden april en mei, en zo Mogelijk ook nog gedurende de maand juni, voor een bepaald aantal uren worden gereserveerd voor tennislessen van HTCZ-leden. De tijden die voor de tennislessen zijn gereserveerd zijn zichtbaar opgehangen in het clubhuis. Tijdens de vastgestelde lesuren dienen de andere banen vrij te blijven voor niet-lessende leden.
Na afloop van de les mag je je pasje afhangen voor reservering.

GEBRUIK TENNISCOMPLEX
Vanaf 07.00 uur tot 23.00 uur mag het tenniscomplex betreden worden.
De eerste tennisser meldt zich bij de Poortcontrole. Op vertoon van het clubpasje wordt de sleutel van het clubgebouw verstrekt. Als de banen in verband met de slechte weersomstandigheden niet zijn vrijgegeven ( herfst en/of wintermaanden), dan is de sleutel voorzien van een label met het opschrift
"BANEN GESLOTEN" (de banen 1 en 2 kunnen ook tijdens de wintermaanden bespeeld worden).
Voor het ontsteken van de baanverlichting: zie voorschrift in het clubgebouw.

Uiterlijk 23.45 uur verlaat men het tenniscomplex, nadat het clubgebouw goed is nagekeken in verband met brandgevaar, de lichten zijn gedoofd en er is afgesloten. De laatste aanwezige is verplicht het clubgebouw af te sluiten en de sleutels bij de poortcontrole af te geven. Indien u zich niet aan het reglement houdt, dan is het risico voor u zelf.

SCHOONHOUDEN CLUBGEBOUW EN ONDERHOUD BANEN
Men wordt met nadruk verzocht zich aan de in het clubgebouw bevindende voorschriften te houden. Alleen bij maximale medewerking van alle leden blijft het voor iedereen in alle opzichten een plezierige aangelegenheid op het tenniscomplex te vertoeven!

Tijdens kantooruren zal het voorkomen dat de onderhoudsman werkzaamheden aan de baan moet verrichten. Een ieder is dan verplicht zijn aanwijzingen op te volgen.
Dit houdt in de meeste gevallen in, dat er op een baan niet gespeeld kan worden.

N.B.: Met nadruk wordt er op gewezen dat de banen na iedere speelperiode van 1 uur geveegd moeten worden.

EISEN M.B.T. SCHOEISEL / KLEDING.
De gravelbanen mogen uitsluitend met specifieke tennisschoenen worden betreden
(d.w.z. met zo vlak mogelijk, inliggend profiel).
Bestuursleden en de onderhoudsman zijn gerechtigd schoeisel te controleren en te beoordelen. Indien het schoeisel niet voldoet, kan aan de leden de aanwezigheid op de banen worden ontzegd.
Het is tevens verplicht alleen met passende sportkleding op de baan te verschijnen.

HET HANDHAVEN VAN DIT SPEELPLAN IS NIET ALLEEN EEN ZAAK VAN HET BESTUUR, MAAR VAN ONS ALLEMAAL!!!!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten