zondag 8 maart 2009

Algemene Ledenvergadering 2009

Woensdag 11 maart 2009 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.
Deze zal aanvangen om 20h15 in Ten Voeten Uit te Zoeterwoude.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 12 maart 2008 (in HTCZ Clubblad 2008)
3. Ingekomen stukken
4. Verslag penningmeester over het jaar 2008 en begroting 2009
5. Verslag wedstrijdleiding over het jaar 2008
6. Verslag Kascommissie 2008 en verkiezing kascommissie 2009
7. Bestuurssamenstelling 2009
8. Buitenleden
9. Vaststellen contributie 2009 en introducétarieven 2009.
10. Tennislessen (lesgeld)
11. Toernooien en evenementen 2009
12. Rondvraag
13. Sluiting

Bijlage agendapunt 7: Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur voor het seizoen 2009 bestaat uit de volgende personen:

* Voorzitter: Cok van Duivenvoorden
* Technische Zaken: Bert de Wit
* Secretaris: Sandor Volwerk
* Penningmeester: Ton van der Valk
* Wedstrijdsecretaris: Vera Zandbergen
* Algemene zaken: Pauline de Blocq

Rackettrek 2009

Ook in 2009 kun je weer deelnemen aan de rackettrek. Je hoeft je niet aan te melden, een ieder die aanwezig is (met of zonder gratis introducé) kan meedoen.

Op de volgende woensdagen wordt gespeeld in 2009, vanaf 19h00:
  • 22 april
  • 13 mei
  • 10 juni
  • 22 juli
  • 12 augustus
  • 2 september
  • 23 september
  • 7 oktober