woensdag 10 februari 2010

Jaarvergadering op 17 februari

Geachte tennisvrienden!

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden op woensdag 17 februari 2010
Aanvang: 20:15 uur,
Locatie: TenVoetenUit, Zoeterwoude

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 11 maart 2009 (in HTCZ Clubblad 2009)
3. Ingekomen stukken
4. Verslag penningmeester over het jaar 2009 en begroting 2010
5. Verslag wedstrijdleiding over het jaar 2009
6. Verslag Kascommissie 2009 en verkiezing kascommissie 2010
7. Bestuurssamenstelling 2010
8. Buitenleden
9. Vaststellen contributie 2010 en introducétarieven 2010
10. Tennislessen (lesgeld)
11. Toernooien en evenementen 2010
12. Rondvraag
13. Sluiting

zaterdag 6 februari 2010

Het nieuwe jaar is goed begonnenOp 23 januari begon het tennisjaar met het traditionele Nieuwjaarstoernooi. Ondanks omleidingen en wegafzettingen waren de banen vol en de ballen snel.

6 rondes tennis afgewisseld met een heerlijk buffet werden afgesloten met de loterij. Hoe meer wedstrijden je wint, hoe meer kans. En voor de minder gelukkigen was er ook nog de 'lootjes-bijkoop-actie', zie het foto-album voor de uitstalling van de prijzen en meer.